Willows'dan Haberler


Willows Foundation Afrika'da

Willows Foundation, Türkiye’de geliştirip uygulamakta olduğu Willows Topluma Dayalı Üreme Sağlığı Davranış Değişikliği Modeli’nin, Gana koşullarına adapte edilerek uygulanması için Gana’da bulunan iki yerel sivil toplum kuruluşuna teknik destek sağlamak üzere Eylül 2006’da yeni bir projeye başladı.

“Anne Ölümlerinin ve Hastalıklarının Azaltılması (R3M)” ana projesinin şemsiyesi altında gerçeklestirilecek olan bu projenin amacı; Gana’lı kadınların, tüm aile planma yöntem ve hizmetlerine, özellikle de kalıcı ve uzun erimli yöntemlere ve kapsamlı kürtaj bakımına ulaşabilmelerini sağlamaktır.

Sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından uygulanacak projede yer alan her kuruluş aile planlaması ve/veya kapsamlı kürtaj bakımına mahsus konulardan birinde uzmanlaşmıştır. Koordinasyonun Population Council tarafından yürütüleceği projenin Willows Foundation dışındaki konsorsiyum üyeleri; Marie Stopes International, Engender Health, IPAS ve WHO/HRP’dir.

Willows Foundation R3M projesi kapsamında, Planned Parenthood Association of Ghana (PPAG) ve Centre for Development of People (CEDEP) isimli iki sivil toplum kuruluşuna Willows Davranış Değişikliği Modeli’nin Gana’da uygulanabilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli bilgi ve yetileri kazandırmak için çalışacaktır.

Greater Akra’daki Tema bölgesinde gerçekleştirilecek projede iki yıllık süre boyunca, seçilmiş ve eğitilmiş olan gönüllüler Tema bölgesinde yaşayan üreme çağındaki yaklaşık 125.000 kadına ulaşacaktır. Proje kapsamındaki tüm kadınlar ziyaret edilecek, aile planlaması ve kapsamlı kürtaj bakımı konusunda bilgi verilecek, eğitilecek ve gerektiğinde sağlık kuruluşlarına yönlendirilecektir. Proje sonunda doğum kontrol yöntemi kullanma oranının %19’dan % 25’e çıkacağı tahmin edilmektedir. Böylece Tema bölgesinde yaklaşık 7.550 yeni modern yöntem kullanıcısı olacaktır.

Projenin seyrinin gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi, Willows Foundation’ın geliştirmiş olduğu “Willows Hizmet Alanların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (CASES)” adlı bilgi yönetim sistemi ile gerçekleştirilecektir.

Eylül 2006’da baslayan proje kapsamında, projeyi yönetecek olan yöneticilere 3 haftalık genel eğitim verilmiş, Tema’da Proje ofisleri kiralanmış, gönüllü seçimi ve gönüllülere yönelik temel eğitim programı için hazırlık çalışmaları başlamıştır. Projenin Ekim 2008'de tamamlanması planlanmaktadır.


GERİ DÖN